S. O. S.


Projekt Šance
je první preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež,
oběti obchodování s lidmi, kteří žijí v ČR v zapomenutí…
Projekt Šance je aktivistou Národního plánu boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí,
který byl zakotven v usnesení vlády České republiky dne 12. července 2000 č. 698.