S. O. S.
Mons. Václav Malý
Titulární biskup marcelliánský
Pomocný biskup pražský
Pan biskup navštívil Dům Šance ještě na MČ Praha 5. Setkal se s klienty a s každým z nich si podal ruku. Seznámil se s jejich prací a také velmi dobře znal jejich osudy.