S. O. S.
Benefiční večer

24. září 2003 proběhl v restaurantu Mlýnec na Novotného lávce v Praze za laskavé podpory pana Sanjiva Suriho a dalších partnerů benefiční večer ve prospěch Domu Šance. Náladu a průběh večera snad výmluvně komentují samotné fotografie...