S. O. S.
Archiv aktualit 2008

Projekt Šance – První preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, které žijí v ČR v zapomenutí…

Projekt Šance – The first preventive and humanitarian programme for commercially sexually abused children and adolescents, victims of trafficking in humans, living in limbo... in the Czech Republic.

Projekt Šance – Das erste Vorbeugungs – und Humanitätsprogramm für kommerziell sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche, Opfer des Menschenhandels, die in Tschechischen Republik im Vergessen leben...


Projekt Šance, o. s.
Ve Smečkách 28, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 827 378
NONSTOP Linka Šance
Tel./Fax/Zázn.: 222 211 797

www.sance.info * info@sance.info
STATISTIKA PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

Odměny vyplacené klientům pracujícím v pracovní terapeutické dílně

Za rok 2007 (od června do prosince 2007):236 753,- Kč
Za rok 2008 (od ledna do konce prosince 2008):315 170,- Kč
Průměrná odměna vyplacená jednomu klientovi za týden:1 000,- Kč
(Levnější ubytovny v Praze, kde se mohou klienti ubytovat, stojí cca 833 Kč za týden.)
Nejvyšší vyplacená odměna v roce 2008 za týden:3 015,- Kč
(Nejnižší vyplacené týdenní odměny se pohybují v řádu desítek až stovek korun.)

Návštěvnost PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

Dílnu navštěvuje v průměru 50 klientů za týden. Většina klientů přichází opakovaně. Zvyšuje se také zájem ze strany těch, kteří docházejí do Domu Šance, ale zatím nepracují. Po roce zkušebního provozu se ukazuje, že zájem klientů je větší, než je kapacita samotné terapeutické dílny.

Od ledna 2008 do konce prosince 2008 PRACOVNÍ TERAPEUTICKOU DÍLNOU prošlo celkem 2 239* klientů.

Z toho v lednu156
Z toho v únoru192
Z toho v březnu318
Z toho v dubnu259
Z toho v květnu207
Z toho v červnu246
Z toho v červenci203
Z toho v srpnu154
Z toho v září130
Z toho v říjnu168
Z toho v listopadu91
Z toho v prosinci115

* statistické číslo tvoří především klienti, kteří dílnu navštěvují pravidelně a splňují cíle pracovní terapie.

V Praze dne 5. ledna 2009, strana 1/1

12. listopadu na žádost SOŠ sociální: Evangelická akademie – Náchod, Kladská 335, Náchod, uskutečnil László Sümegh pro studenty přednášku. A jak se jim líbila? Posuďte sami…

Dobrý den,
dnes na naši školu dorazil koordinátor projektu Lászlo Sümegh.

Chtěla bych Vás prostřednictvím této zprávy požádat, abyste mu vyřídil tisíce díků od studentů Evangelické akademie – Náchod za velmi přínosnou přednášku o Vašem projektu.
Dnešní beseda nám dala více než roční studium z odborných knih a donutila nás k zamyšlení se nad opravdovými životními hodnotami... Rozhodli jsme se uspořádat jednu z dalších školních sbírek na Projekt ŠANCE, výtěžek zašleme na účet projektu.
Ještě jednou ze srdce děkuji a přeji Vám co nejvíce profesních úspěchů.

Tereza Foffová, studentka SOŠ sociální: Evangelická akademie.

László Sümegh se stal jednou z tváří kampaně deníku E15, která proběhla v září v Praze.


Dne 27. září se uskuteční beseda se spolupracovníky – studenty Člověka v tísni nad tématikou „Dětí ulice“. Beseda se uskuteční po zhlédnutí filmu – Děti ze stanice Leningradská.
Beseda se uskuteční v Jedličkově ústavu na Praze 2.

Dne 26. září se uskuteční beseda studentů s Lászlem Sümeghem, koordinátorem Projektu Šance, v Obchodní akademii, Dušní 7, Praha 1.

20. září navštívili klienti Projektu Šance spolu s Lászlem Sümeghem vystoupení Budapešťanského cikánského symfonického orchestru, který se uskutečnil od 16:00 v Rudolfinu a byl beznadějně vyprodaný. Po koncertě všichni návštěvníci aplaudovali vestoje. Virtuozita orchestru a jeho členů je světově proslulá.

V roce 2008 se opět k podpoře Projektu Šance, o. s., přidala i ČESKÁ TELEVIZE, která bude průběžně až do konce roku vysílat osvětový spot.

Fotky z natáčení předchází televiznímu spotu, který Vám představíme v průběhu července 2008.


Pracovní terapeutickou dílnu v Domě Šance podpořil nadační fond BBH, jejímž zřizovatelem je prestižní právnická kancelář Brzobohatý Brož & Honsa, v.o.s. , částkou 30 000 Kč.
Dar bude využit na odměny klientů v rámci terapie prací.

Vzhledem k aktuální situaci Domu Šance na Městské části Praha 5 podpořila společnost Seznam.cz, a.s., projekt Domu Šance a pracovní terapii pro „Děti ulice“ částkou 80 000 Kč. Dar bude využit na nákup nesmontovaných propisek. Seznam.cz podporuje Projekt Šance už celou řadu let mediálně. Za tu dobu věnoval Seznam.cz Projektu Šance v mediální podpoře několik miliónů korun. Finanční podpora byla pro nás překvapením, řekl asistent koordinátora Pavel Kozler, a vzhledem k tomu, že projekt PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY je stále v minusových číslech, je to pro nás velká pomoc.


OTEVŘENÝ DOPIS, S.O.S. od „Dětí ulice“ byl 9. června 2008 odeslán:
  • Vládě České republiky
  • Parlamentu České republiky
  • senátu Parlamentu České republiky
  • pražským městským částem
  • českým poslancům Evropského parlamentu
  • vybraným velvyslanectvím
  • vybraným úřadům
  • médiím

OTEVŘENÝ DOPIS, S.O.S. od „Dětí ulice“ ke stažení:
ČESKY   ANGLICKY   NĔMECKY


Projekt Šance – První preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, které žijí v ČR v zapomenutí…

Projekt Šance – The first preventive and humanitarian programme for commercially sexually abused children and adolescents, victims of trafficking in humans, living in limbo... in the Czech Republic.

Projekt Šance – Das erste Vorbeugungs – und Humanitätsprogramm für kommerziell sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche, Opfer des Menschenhandels, die in Tschechischen Republik im Vergessen leben...


Projekt Šance, o. s.
Ve Smečkách 28, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 827 378
NONSTOP Linka Šance
Tel./Fax/Zázn.: 222 211 797
www.sance.info * info@sance.infoV Praze 9. června 2008


Projekt Šance, o.s. si Vám s lítostí dovoluje oznámit,
že zemřela jedna z jeho klientek Soňa K.,
která navštěvovala i PRACOVNÍ TERAPEUTICKOU DÍLNU Domu Šance.
Soňa K. byla nalezena v křoví v ulici Na Hřebenech v Praze.

S úctou vzpomínají klienti a koordinátor Projektu Šance.


První fotografie z terapie prací – pracovní dílna/zkušební provoz.


V Praze dne 29. dubna 2008

V rámci aktuální situace DOMU ŠANCE a „Dětí ulice“ na Městské části Praha 5 se rozhodlo vydavatelství Archa 90 podpořit Projekt Šance, o.s., který je zřizovatelem střediska.

Slavnostního předání se zúčastnila první dáma České republiky paní Livie Klausová, která převzala první výtisk faksimile VELISLAVOVY BIBLE pro nadační fond Livie a Václava Klausových.

V pořadí druhou faksimili VELISLAVOVY BIBLE převzal László Sümegh, koordinátor Projektu Šance, o.s. na podporu projektu Domu Šance a terapie prací pro „Děti ulice“ v ČR.


Vážení přátelé,

s lítostí si Vám dovolujeme oznámit, že těsně před zítřejší tiskovou konferencí jsme po příchodu do Domu Šance zjistili, že do objektu bylo násilně vniknuto a interiér byl demolován a vykraden.

Doufáme, že tato událost nemá žádnou spojitost s řešením budoucnosti zázemí Domu Šance a „Dětí ulice“ v ČR.

Srdečně Vás zveme na zítřejší tiskovou konferenci, do jejíhož zahájení, jak doufáme, uvedeme prostory Domu Šance do akceptovatelného stavu.

Za tým Projektu Šance

László Sümegh, koordinátor
Pavel Kozler, asistent

dokument k nahlédnutí


Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás pozvat na tiskovou konferenci konanou u příležitosti

otevření PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY pro „Děti ulice“,
která dává klientům Projektu Šance,
komerčně sexuálně zneužívaným mladým lidem,
šanci začlenit se do normálního života...

Pro mnohé z „Dětí ulice“ je skládání propisek Mount Everestem, jehož jsou při svém mentálním a sociálním rozvoji schopni dosáhnout. Bez PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY by neměly šanci získat základní sociální návyky potřebné pro zařazení se do české pracující společnosti. Neměly by na vybranou ve své životní situaci a musely by své živobytí vydobývat prodejem svého těla nebo krádežemi. Dál by tak přežívaly na „účet“ daňových poplatníků, mezi ulicí a vězením…

László Sümegh, streetworker, zakladatel Projektu Šance


Tisková konference se uskuteční v úterý 29. dubna 2008 v Domě Šance od 14:00 hod., Nepomucká 5, Praha 5, za účasti kmotrů Pracovní dílny:
zpěváků Petra Jandy, Petra Muka a moderátora a baviče Petra Novotného a dalších významných hostů vč. zástupce vlády České republiky.

Na tiskové konferenci předá Personální agentura Start People Projektu Šance šek v hodnotě 500 000 Kč, finanční dar, který bude využit především na udržení provozu Pracovní terapeutické dílny pro zapomenuté české „Děti ulice“.

Součástí tiskové konference bude „zahradní občerstvení“.

Z tiskové konference si odnesete dárek z PRACOVNÍ DÍLNY, tužku osobně složenou, zabalenou a podepsanou klientem Projektu Šance.

Na tiskové konferenci se můžete seznámit s provozem Pracovní terapeutické dílny a k dispozici Vám také bude tisková zpráva se statistickými údaji o počtu klientů v pracovní dílně, o jejich výdělcích, o financování dílny včetně CD-ROM s textem tiskové zprávy a s fotografiemi klientů z Pracovní terapeutické dílny.

Pokud využijete městskou hromadnou dopravu, na místo se dostanete tramvajemi č. 4, 7, 9 a 10, zastávka Kotlářka. Dům Šance se nachází přímo naproti tramvajové točny přes silnici, za parkem.

Na setkání s Vámi se těší
tým Projektu Šance

Kontaktní osoba:
Pavel Kozler, asistent Projektu Šance
tel.: + 420 721 270 250