S. O. S.
Pracovní dílna
Název projektu PRACOVNÍ DÍLNA – terapie prací v Domě Šance
Účel projektu Přestože se v PROJEKTU ŠANCE snažíme klientům najít stálou práci, jít do zaměstnání přímo z ulice, bez sociálních návyků, je pro většinu z nich neuskutečnitelné. Pracovní dílna PROJEKTU ŠANCE slouží klientům jako „přestupní stanice“, v níž získají potřebné sociální návyky.
Cíle projektu Krátkodobý cíl:
Zlepšení finanční situace klientů Projektu Šance s možností krátkodobé stabilizace (strava, bydlení).
Dlouhodobý cíl: RESOCIALIZACE – NÁVRAT DO SPOLEČNOSTI
Získání základních sociálních návyků potřebných pro zařazení se do pracovního procesu. Podle individuálního posouzení budou pro klienty následně vytvořena chráněná pracovní místa především ve firmách, které jsou partnery Projektu Šance. Pokud klienti zvládnou práci i na chráněném místě, je pravděpodobné, že jejich ŠANCE uplatnit se na trhu práce se zvýší.
Co budou klienti vyrábět Skládat propisky, ručně malovat hrnky a svíčky, sestavovat náramky atd. Všechny předměty budou opatřeny jménem klienta, který je vyrobil, a budou ručně balené.
Úskalí projektu Výše uvedený proces zapojení se do pracovního procesu může v individuálních případech znamenat i několikaletou spolupráci s pokusy zapojit se do práce, včetně neúspěchů, odchodů a návratů… Všem těmto okolnostem je program Alternativního vzdělávání, projekt Domu Šance a pracovní dílny od počátku přizpůsoben. Pokud klienti selžou, program opustí a vrátí se na ulici, budou mít program Alternativního vzdělávání (terapii prací) a naši pomoc STÁLE NA DOSAH.
Počet klientů, kterým projekt poslouží Podaří-li se nám projekt pracovní dílny udržet, lze předpokládat účast přibližně 10–30 klientů, kteří budou podle individuálního „vývoje“ procházet procesem „pracovní dílna – chráněné místo – běžné pracovní místo“.
Výhody projektu Úspěšnější resocializace klientů vlivem zkušeností získaných v pracovní dílně. Pozitivní vliv na jednotlivé klienty bude mít i krátkodobá práce v pracovní dílně.
Dopad projektu v případě úspěšné realizace Daleko více klientů se bude resocializovat a postupně se navracet do společnosti k běžnému životu. Více klientů také začne uvažovat nad tím, co přináší práce a jakou má hodnotu, zlepší se jejich každodenní život.
Díky odměnám se několik klientů přestěhovalo ze squatu do domečku. PODÍVEJTE SE.
Statistika za rok 2008 V roce 2008 dílnu navštívilo 2 239* klientů.
Celkově bylo klientům vyplaceno 315 170,- Kč.
Ke stažení