S. O. S.
Vánoce s ministryní

24. 12. 2007 Projekt Šance stejně jako v předešlých letech připravil pro své klienty Štědrý den. Zcela výjimečně nás svou návštěvou poctila paní MUDr. Džamila Stehlíková, ministryně vlády České republiky pro lidská práva a národnostní menšiny.