S. O. S.
DUPLEX

21. října 2004 se v klubu DUPLEX na Václavském náměstí v Praze uskutečnila charitativní aukce pro PROJEKT ŠANCE. Dražitelem se stal pan Miloš Hora, generální ředitel společnosti Bussmark, který předvedl, jak se má dražba dělat. Bylo to vlastně malé umělecké vystoupení. Škoda jen, že ne všichni, kteří se dražby zúčastnili a díla vydražili, zaplatili. I to se stává.