S. O. S.

Odborná sekce - monitoring médií


Květy [03.11.2011]

Z podsvětí dětské prostituce
Odpovídá László Sümegh, streetworker, zakladatel a koordinátor projektu Šance, o. s. Roky snad jako jediný komunikuje a zabývá se sociálně vyloučenou mládeží, která si často vydělává i tělem.
Pozorujete nějaké změny u prostituující mládeže? V posledních měsících varovně roste počet mladých lidí, jejichž rodiny se dostaly do sociálního propadu.