S. O. S.
Pomáhejte s námi

Na ulici, na okraji společnosti, bez rodiny, bezprizorní, žijí děti a mladí lidé, opuštěni, sami. Snažíme se jim pomáhat. Pomozte nám v tom i VY!

Účet provozu sdružení
Účet číslo: 51-1603950237/0100

Kontrolní přehled všech účtů Projektu Šance

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru.
Kontaktovat nás můžete tel.: 721 270 250 nebo info(a)sance(.)info.

Možnosti pomoci:
Daňové zvýhodnění dárců

fyzické osoby

(podle § 15 odst. 8 zákona o dani z příjmu) Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů za rok převyšující částku 1 000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.

právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu) Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2 000 Kč.

Projekt Šance, o. s., je stejně jako jiná humanitární sdružení osvobozen od daně darovací. Veškeré dary, které sdružení získá, tak mohou být v nesnížené výši využity na aktivity sdružení.

Nově nás můžete podpořit i bitcoiny.
(každý bitcoin se cení :-)

Naše bitcoinová adresa: 17oDtNNNpTj7PRwy9w58LJXBXGaTPy8cR3