S. O. S.
Aktuality 2011

2. prosince 2011

Projekt Šance připravil ve spolupráci s Galerií Vltavín už IV. ročník aukce Umělci „dětem ulice“. Celkem 134 umělců podpořilo v roce 2011 aukci, která vyvrcholí 8. 12. 2011 v prostorech Galerie Vltavín od 18:00 (Masarykovo nábř. 36, Praha 1).

Už máte dárek pro své blízké?AUKČNÍ KATALOG
pdf. ke stažení27. září

Nahlédněte do aktuálního přehledu odměn vyplacených našim klietům v tomto roce.
Viz. příloha… Děkujeme.

Aktuální statistika

5. listopadu 2011

 


Projekt Šance, o.s.
Ve Smečkách 28
110 00 Praha 1
Tel.: 224 827 378
NONSTOP Linka Šance
Tel./Fax/Zázn.: 222 211 797
www.sance.info
info@sance.info
Projekt Šance – První preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, které žijí v ČR v zapomenutí…

Projekt Šance – The first preventive and humanitarian programme for commercially sexually abused children and adolescents, victims of trafficking in humans, living in limbo... in the Czech Republic.

Projekt Šance – Das erste Vorbeugungs – und Humanitätsprogramm für kommerziell sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche, Opfer des Menschenhandels, die in Tschechischen Republik im Vergessen leben...

 
Vážená paní. Vážený pane,

po 14 měsících opustil pracovní terapii a Dům Šance David, který se na svůj odchod už několik měsíců připravoval. Pro nás i pro Vás, kteří nás podporujete, je to velký úspěch. David se nám občas ozve a potvrdí, že vše zatím zvládá a má se dobře. Kéž by více klientů, které se snažíme přivést k normálnímu životu, dokázalo takto reagovat na pracovní terapii. 13. 5. 2011 se David vydal vstříc dalšímu životu…

Martin, který dělá svíčky z vosku, a Michal, který maluje na tašky, zatím procházejí svým opravdovým dospíváním. Zvláště oni jsou těmi „horkými želízky, které máme v ohni“, a doufáme, že jednou úspěšně opustí Dům Šance.

Pomáhat se snažíme nejen mladým lidem, kteří jsou součástí Domu Šance a pracovní terapie, ale i těm klientům, kteří navštěvují streetworkcentrum, které od roku 1998 funguje ve spolupráci s Městskou částí Praha 1. Vedle služeb praček, sušiček na prádlo i sprchování a samozřejmě jídla, na které se mnozí klienti zvláště těší, jsme mj. pomohli i 20. 6. 2011 se stěhováním Milanovi a Dušanovi, kteří spolu jako kamarádi několik měsíců bydleli v pražských squatech. Zatím se přestěhovali na ubytovnu, kde jsou v rámci podporovaného bydlení ubytovaní i klienti Projektu Šance, ale sní o bytě, který by si chtěli časem pronajmout. Klienti často řeknou, když jdou na ubytovnu, že jdou domů… snad ten pravý domov díky snaze opravdu jednou získají.

Helena – David II – Lukáš – Mirek i Franta, kteří byli také v tomto roce do dílny přijati, svou šanci bohužel nevyužili. Do dílny se hlásí Karel a zájem mají i další, tak snad se nám jim podaří pomoci. Karla podezříváme, že ho zvláště motivují dvojité řízky, které si klienti sami v rámci pracovní terapie připravují. Recept na dvojitý řízek si klienti vymysleli sami.

O devatenáctiletém Markovi jsme Vám psali v minulém dopise. Díky výchově ve státní péči nezvládal ani ty nejjednodušší životní úkony. Přes naši snahu pomoci měl přístup k řešení životních situací „ústavní“, a jeho problémy se prohloubily. Asi měsíc o něm už nic nevíme. Je pravděpodobné, že ho úřady zavřely, a Marek se tím ocitnul v začarovaném kruhu mezi vězením a ulicí. Díky záznamu v rejstříku totiž po ukončení výkonu trestu nesežene na svou obživu ani tu nejobyčejnější práci.


 


Projekt Šance, o. s., Ve Smečkách 28, 110 00 Praha 1, Tel.: 224 827 378

Vážení přátelé, kteří jste RODINOU „dětí ulice“,

společnost CETELEM ČR, a. s., ve spolupráci s nadací OKD, jež jsou generálními partnery Projektu Šance, pro nás připravily benefiční koncert. Na podporu českých „dětí ulice“ vystoupí první dáma české opery paní Eva Urbanová. Koncert se uskuteční 22. září 2011 v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Asi poprvé v životě přednese biskup V. Malý modlitbu za české „děti ulice“, který, když Lászla před lety doprovázel do „terénu života noční Prahy“, prohlásil, že to byl jeden z jeho nejhorších zážitků v životě, jako by sestoupil do pekel. Záštitu nad koncertem přijali Ing. Oldřich Lomecký, starosta městské části Praha 1, a Jeho Exelence mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Maďarské republiky v ČR Dr. László Szöke. Na koncert se už moc těšíme.

A příprava rekonstrukce nebytových prostor, kam se bude Dům Šance v nastávajích měsících stěhovat, je v plném proudu. Ing. arch. M. Zborník ve spolupráci s Lászlem připravují plán rekonstrukce a velmi mile nás také překvapila reakce firmy ONION CZ, která je součástí RODINY „dětí ulice“ a kupuje výrobky klientů. Tato firma se totiž rozhodla plán rekonstrukce převzít a rekonstrukci provést bez nároku na zisk, škoda jen, že toto stěhování neukončí nouzový provoz – azyl Domu Šance v ČR.Děkujeme Vám všem, kteří jste se rozhodli plánovanou rekonstrukci podpořit. Víme, že období, kterým Česká republika prochází, není jednoduché, a o to více si Vaší podpory vážíme.

A jednání o budoucnosti Domu Šance pokračují...

Vážení přátelé, kteří jste RODINOU „dětí ulice“,

na stěhování se připravují už i klienti a spolu s Lászlem plánují, co a jak udělají. V následujících dnech se sami do nových prostor půjdou podívat a úklid před rekonstrukcí provedou sami. Dokonce některé věci v rámci rekonstrukce udělají spolu s Lászlem. Tak nám držte palce!!!

Pokud budete moci, rádi bychom Vaši podporu využili na dovybavení nových prostor, ale také na stěhování, které zabere několik dnů. Jen dílů propisek totiž budeme stěhovat přes sto tisíc, což je práce pro klienty na téměř celý příští rok.
Děkujeme Vám.
 17. září 2011

Česká televize - ČT24
Pořad Z metropole

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116288835-z-metropole/

22. září 2011 se od 19:00 uskutečnil benefiční koncert Evy Urbanové pro české „děti ulice“. Táňa Fischerová, která večerem provázela, přivítala v úvodu vzácné hosty koncertu…

Václava Malého, biskupa, který přednesl historicky první modlitbu za „děti ulice“ v naší zemi.

Za Vatikánské velvyslanectví byl přítomen Mons. Dennis Kuruppasseri, rada Apoštolské nunciatury.

Za MČ Praha 1 přijal záštitu nad koncertem Ing. Oldřich Lomecký, starosta Městské části Praha 1, která pomáhá českým „dětem ulice“ od roku 1998 v rámci streetworkcentra, kde Projekt Šance nabízí klientům program: PRVNÍ POMOC V NOUZI.

Záštitu nad koncertem dále přijal a koncertu se zúčastnil Jeho Excelence pan dr. László Szőke, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Maďarské republiky.

Hostiteli večera, kteří pomohli benefiční koncert zrealizovat, byli v zastoupení společnosti CETELEM ČR, a.s., pan Ing. Václav Horák, generální ředitel, a za nadaci OKD její ředitel Jiří Suchánek.

Videozáznam z koncertu:

27. září

Nahlédněte do aktuálního přehledu odměn vyplacených našim klietům v tomto roce.
Viz. příloha… Děkujeme.

Aktuální statistika

8. srpna

Přehled odměn vyplacených našim klietům v tomto roce za „pracovní učení“. Podívejte se do přílohy… Děkujeme.

Aktuální statistika

12. července

Záštitu nad letošním koncertem Eva Urbanová pro české „děti ulice“ převzali Ing. Oldřich Lomecký, starosta Městské části Praha 1, a Jeho Excelence mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Maďarské republiky v ČR dr. László Szőke.


20. června

V červnu odeslal Projekt Šance II. dopis pro RODINU a přátele „dětí ulice“ 2011.

 


 
Marta Kubišová, jedna z patronek Domu Šance

Připadá mi bohužel normální, že existují mladí lidé, kteří se z různých důvodů ocitnou na periferii lidské společnosti.

Připadá mi ovšem stejně normální, že se někdo snaží těmto lidem pomoci.

Kéž bychom byli občas citlivější k problémům našeho okolí.
 


2. června 2010 spojila kancelář ministra práce a sociálních věcí zásadní hovor o Domu Šance… Tehdejší ministr práce a sociálních věcí JUDr. Petr Šimerka nás osobně informoval o možné cestě k Domu Šance...
 
Vážená paní. Vážený pane,

dovolujeme si k Vašim rukám zaslat dopis Projektu Šance, o.s., který se už více než šestnáct let snaží v České republice pomáhat našim zapomenutým dětem, které skončily na ulici,

„dětem ulice“.

Dle poslední oficiální statistiky Ministerstva vnitra, odboru prevence kriminality, končí v některých skupinách až 70 % dětí z dětských domovů a „výchovné péče státu“ ve vězení, potažmo na ulici. Přestože se jedná o číslo, které bylo už dávno alarmující, nic se neděje, byť Projekt Šance na tuto skutečnost upozorňuje od svého vzniku ve svých zprávách.
Rovněž až 70 % klientů Projektu Šance jsou děti a mládež z dětských domovů, „z výchovné péče státu“. Jak tuto mládež přivést k běžnému životu, jsou-li na prahu dospělosti a sociální návyky nemají žádné? Je to „boj“, ale každý rok se nám podaří „zachránit“ a nebo zlepšit život celé řadě klientů, a to nám dává sílu jít dál...

Jmenujeme se Projekt Šance a naším cílem není utvrzovat klienty v tom, že na ulici se dá také dobře žít. Široká škála programů a nabídek vrcholí PRACOVNÍ DÍLNOU v Domě Šance, která nabízí alternativní vzdělávání – cestu do běžného života.

Za každou naší propiskou se skrývá příběh. Vlastně každá naše propiska má svůj příběh.

Pro mnohé z „dětí ulice“ je skládání propisek Mount Everestem, jehož jsou při svém mentálním a sociálním rozvoji schopny dosáhnout. Bez PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY by neměly šanci získat základní sociální návyky potřebné pro zařazení se do české pracující společnosti. Neměly by na vybranou ve své životní situaci a musely by své živobytí vydobývat na ulici… Dál by tak přežívaly na „účet“ daňových poplatníků, mezi ulicí a vězením. Zkušební provoz v praxi ukázal a potvrdil nám, že vlivem pracovní terapie je pravděpodobné, že se „většina“ z nich stane časem daňovými poplatníky.

Vážená paní. Vážený pane,

chcete-li se o aktuální činnosti Projektu Šance, o. s., dozvědět více, stačí kliknout na následující odkazy.

Děkujeme Vám
 
DOPIS PRO RODINU DĚTÍ ULICE

INFO (O ČINNOSTI) 2010

CHCI POMÁHAT ČESKÝM DĚTEM ULICE

CHCI SI KOUPIT VÝROBKY Z DÍLNY DĚTÍ ULICE
 
CHCI NAVŠTÍVIT BENEFIČNÍ KONCERT S EVOU URBANOVOU

Varhany Jaroslav Tůma
 
Více informací: www.sance.info
 

Your internet browser does not support Flash. You can get it here.


 

 

23. března

Vernisáž fotografií DĚTI ULICE 1995–2010 úspěšně proběhla v Libeňském zámečku v sídle Městské části Praha 8. Účast překvapila i zástupce městské části. Všichni přítomní se snažili pozitivně „lobovat“ za zájmy českých „dětí ulice“ a Dům Šance, jehož nouzový – azylový provoz negativně poznamenává chod sdružení i samotné klienty. Pomůže to?
Uvidíme...

Videozáznam z vernisáže:

Pozvánka na akci:
17. března 2011

KŘESADLO 2010

Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci
cena pro dobrovolníky


László Sümegh

koordinátor Projektu Šance, o. s.

dostal KŘESADLO pro Dům Šance
a české „děti ulice“


17. března 2011 v Praze

Koordinátor Projektu Šance László Sümegh obdržel cenu KŘESADLO 2010 z rukou primátora hl. města Prahy MUDr. Bohuslava Svobody spolu s dalšími dobrovolníky.

"Překvapilo mě to" říká László Sümegh. Téměř před třemi lety slíbil magistrát hl.m. Praha ústy bývalého primátora MUDr. Pavla Béma tehdejší ministryni pro lidská práva MUDr. Džamile Stehlíkové, že Dům Šance, který místo povolení rekonstrukce budovy dostal ,,vyhazov“, nenechá padnout a pomůže, ale „skutek utek“. Dodnes čekáme v Projektu Šance na odpověď na náš dopis od Magistrátu hl. m. Prahy. Kéž by cena KŘESADLO 2010 byla i jiskrou pro Dům Šance, který bude třetím rokem na ulici v ohrožení činnosti v azylu.
To by bylo pro mne a české ,,děti ulice“ snad dalším a ještě příjemnějším překvapením.Kresadlo 2010

17. března

V březnu odeslal Projekt Šance I. dopis pro RODINU a přátele „dětí ulice“ 2011.


17. března

Info za rok 2010


17. března


21. ledna


15. února

Ani jsme se nenadáli a odměny vyplacené klietům v novém roce za „pracovní učení“ už překročily stotisíc korun. Podívejte se do přílohy…
Děkujeme.

Aktuální statistika

3. února

Propisky Projektu Šance překročily hranice republiky, dokonce Evropy a díky sponzorovi skončily až v Indii v Ašramu Ramany Maharišiho* v Tadpatri.

„Naši sirotci je dostali jako dárek při oslavě dne Indické republiky.“ Napsali nám…

Těší nás to a snad naše propisky udělaly dětem stejnou radost jako nám…*Ašram Ramany Maharišiho v Tadpatri byl založen v roce 1982 na okraji města Tadpatri v indickém státě Andhra Pradéš. Slouží jako bezpečný přístav pro ty, kteří cítí souznění s osobou Ramany Maharišiho, velkého jihoindického mudrce první poloviny 20. století.

21. ledna