S. O. S.
V Praze dne 29. dubna 2008

V rámci aktuální situace DOMU ŠANCE a „Dětí ulice“ na Městské části Praha 5 se rozhodlo vydavatelství Archa 90 podpořit Projekt Šance, o.s., který je zřizovatelem střediska.

Slavnostního předání se zúčastnila první dáma České republiky paní Livie Klausová, která převzala první výtisk faksimile VELISLAVOVY BIBLE pro nadační fond Livie a Václava Klausových.

V pořadí druhou faksimile VELISLAVOVY BIBLE převzal László Sümegh, koordinátor Projektu Šance, o.s. na podporu projektu Domu Šance a terapie prací pro „Děti ulice“ v ČR.